Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Bolhrad Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Bolgrad