Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Berezivka Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Berezovka