Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Balta Raion, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Balta