Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Vradiivka Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Vradievka