Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Voznesensk Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Voznesensk