Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Veselynove Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Veselinovo