Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Snihurivka Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Snihurivka