Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Nova Odesa Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Novaya Odessa