Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Domanivka Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Domanivka