Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην , Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Yuzhnoukrainsk