Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Bashtanka Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Bashtanka