Του Λβιβ

Καιρόσ στην Yavoriv Raion, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Yavorov