Του Λβιβ

Καιρόσ στην Turka Raion, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Turka