Του Λβιβ

Καιρόσ στην Staryi Sambir Raion, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Staryj Sambor

Του Λβιβ (Ουκρανία)