Του Λβιβ

Καιρόσ στην Sokal Raion, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Sokal