Του Λβιβ

Καιρόσ στην Sambir Raion, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Sambor