Του Λβιβ

Καιρόσ στην Sambir City Council, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Sambor