Του Λβιβ

Καιρόσ στην Morshyn City Council, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Morshin