Του Λβιβ

Καιρόσ στην Drohobych Raion, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Drogobych