Του Λβιβ

Καιρόσ στην Drohobych City Council, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Drogobych