Του Λβιβ

Καιρόσ στην Boryslav City Council, Του Λβιβ (Ουκρανία)

Borislav