Λουγκανσκαγια

Καιρόσ στην Troitske Raion, Λουγκανσκαγια (Ουκρανία)

Troits'ke