Λουγκανσκαγια

Καιρόσ στην Starobilsk Raion, Λουγκανσκαγια (Ουκρανία)

Starobelsk