Κιεβσκαγια

Καιρόσ στην Yahotyn Raion, Κιεβσκαγια (Ουκρανία)

Yagotin