Κιεβσκαγια

Καιρόσ στην Tetiiv Raion, Κιεβσκαγια (Ουκρανία)

Tetiev