Κιεβσκαγια

Καιρόσ στην Irpin Municipality, Κιεβσκαγια (Ουκρανία)

Irpen