Κιροβογκραδσκαγια

Καιρόσ στην , Κιροβογκραδσκαγια (Ουκρανία)

Svitlovodsk