Κιροβογκραδσκαγια

Καιρόσ στην Novoarkhanhelsk Raion, Κιροβογκραδσκαγια (Ουκρανία)

Novgorodka