Κιροβογκραδσκαγια

Καιρόσ στην Novhorodka Raion, Κιροβογκραδσκαγια (Ουκρανία)

Novgorodka