Χερσονσκαγια

Καιρόσ στην , Χερσονσκαγια (Ουκρανία)

Nova Kakhovka