Χερσονσκαγια

Καιρόσ στην Kakhovka Raion, Χερσονσκαγια (Ουκρανία)

Kahovka