Χερσονσκαγια

Καιρόσ στην Hola Prystan Raion, Χερσονσκαγια (Ουκρανία)

Golaya Pristan