Δονετσκαγια

Καιρόσ στην Novoazovsk Raion, Δονετσκαγια (Ουκρανία)

Novoazovsk