Δονετσκαγια

Καιρόσ στην Marinka Raion, Δονετσκαγια (Ουκρανία)

Marinka