Δνεπροπετροωσκαγια

Καιρόσ στην Yurivka Raion, Δνεπροπετροωσκαγια (Ουκρανία)

Yurevka

Δνεπροπετροωσκαγια (Ουκρανία)