Κριμέα

Καιρόσ στην Simferopol municipality council, Κριμέα (Ουκρανία)

Simferopol'