Τσερνοβιτσκαγια

Καιρόσ στην Putyla Raion, Τσερνοβιτσκαγια (Ουκρανία)

Putila