Τσερνιγκοβσκαγια

Καιρόσ στην , Τσερνιγκοβσκαγια (Ουκρανία)

Nizhin