Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Σερβία

+18°
Beograd
+18°
Novi Sad
+14°
Prishtina
+14°
Nish
+16°
Novi Pazar
+15°
Kragujevac
+16°
Prizren
+19°
Subotica
Zrenjanin
Beograd
C
K
V

Προβλέψεις σε άλλες περιοχές

Beograd
+18°
Novi Sad
+18°
Prishtina
+14°
Kragujevac
+15°
Nish
+14°
Zemun
+18°
Subotica
+19°
Cacak
+16°
Novi Pazar
+16°
Valevo
+17°
Pancevo
+17°
Sombor
+19°
Kraljevo
+16°
Pec
+17°
Zrenjanin
+18°
Loznica
+17°
Uzice
+16°
Pozarevac
+17°
Krusevac
+16°
Suva Reka
+18°
Όλες οι πόλεις