Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Πολωνία

-6°
Olsztyn
Poznan
-1°
Lodz
-5°
Lublin
Gorzów Wielkopolski
-4°
Warsaw
Krakow
-2°
Wroclaw
-2°
Opole
-1°
Rzeszow
-8°
Bialystok
-3°
Gdansk
-3°
Kielce
Katowice
Zielona Góra
Toruń
-2°
Szczecin
-1°
Bydgoszcz
Warsaw
K
L
M
O
P
S
U
W
Β