Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Μολδαβία, Δημοκρατία

+9°
Bielce
+7°
Bendery
+7°
Kagul
+8°
Chişinău
+9°
Orhei
+9°
Rîbniţa
+9°
Soroki
+6°
Ceadir-Lunga
+6°
Comrat
+8°
Dubasari
+10°
Ungheni
Chişinău
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
R
S
T
U
Κ
Μ
Ο
Σ
Τ