Λαϊκή Δημοκρατία των λαοτιανών λαών

Καιρόσ στην Πχιν (Λαϊκή Δημοκρατία των λαοτιανών λαών)