Λαϊκή Δημοκρατία των λαοτιανών λαών

Καιρόσ στην Khampho (Λαϊκή Δημοκρατία των λαοτιανών λαών)