Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Vonsan (Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία)