Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Shondzhin (Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία)