Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Phenyan (Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία)