Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Kimchdzhek (Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία)