Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Khveren (Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία)