Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Khamhyn (Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία)