Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Kange (Κορέα, η δημοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία)